HİBRİT DERS DEVAM MUAFİYETLERİ HK.

03 Kas

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi başında Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu kararlar neticesinde, öğrencilerimizin gerekçelerini belirterek dilekçe vermeleri halinde Rektörlüğümüz Covid Eğitim Komisyonu tarafından  değerlendirileceği ve hibrit derslerin devam zorunluluğundan muaf olabilecekleri bildirilmiştir.