KAYIT DONDURMA TALEPLERİi

27 Eyl

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular
Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimizin 23.02.2017 tarihine kadar taleplerini öğrenci işlerine iletmeleri gerekmektedir. Kayıt dondurma talep dilekçesine web sitemizin Formlar/Dilekçeler kısmından ulaşabilirsiniz. Dilekçenizin ekine mazeretinizi gösterir belgenin konulması zorunludur. (Mazeret belgesi: Gelir durum belgesi, sağlık raporu, görevlendirme v.b.)
 
Kayıt Dondurmak isteyen öğrencilerimizin DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ’nin 29.Maddesini incelemeleri gerekmektedir.