AZAMİ SÜRE SONU SINAVLARI SONRASI EK SINAV HAKKI

27 Ağu

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Bilindiği üzere 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu itibari ile azami öğrenim süresi dolan ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilere 2547 sayılı kanunun 44/c maddesince 2 (iki) ek sınav hakkı verilmiştir. Yapılan ek sınavlar sonucunda 3 (üç) veya 4 (dört) dönem hakkı elde eden öğrencilerden bu ek süreyi tamamlayanların kayıtları hemen silinmeyecek olup verilen bu ek üç veya dört dönem sonundan başlamak üzere 2 (iki) defa daha azami süre sonu sınavlarına girme hakkı tanınarak;

1-) Tüm derslerini başarılı olarak tamamlayanların mezun edilecek,

2-) Tek bir başarısız dersi kalanlara sınırsız sınav hakkı verilecek,

3-) Birden fazla başarısız dersi kalanların ise Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlarının silinecektir.

Azami süre sonunda yapılan ek sınavlar sonucunda 3 (üç) veya 4 (dört) dönem hakkı elde eden öğrencilerden bu ek süreyi tamamlayanlara verilecek olan bu ek sınavlara girmek için öğrencinin ek süre olarak verilen üç veya dört dönemde ders kaydını yapıp yapmaması, sınavlara girip girmemesi, harç ücreti ödeyip ödememesi gibi durumuna bakılmaksızın sadece dönem harç ücretini yatırması yeterlidir.