Yüksekokul Sekreterimiz Teşekkür Belgesi Aldı (24.05.2019)

29 May

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Akademik, idari personeller ile öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere kolayca ulaşmasını sağlayarak iç ve dış paydaş memnuniyetlerini artırmak,  birimlerin iç işleyiş süreçlerinde belirli bir kalite standartlarına ulaşmasını sağlayabilmek ve iş süreçlerinde bir işlem bütünlüğü oluşturabilmek adına Yüksekokul Sekreterimiz Dinçer KORKMAZ tarafından 2015 yılında "Şablon Yazılar Kılavuzu " adında bir kitap hazırlanmıştır. Şablon Yazılar Kılavuzu içerisinde; yönetimsel işler, eğitim-öğretim ile ilgili işler, araştırma faaliyetleri ile ilgili işler, mali işler ve diğer bilgiler adı altında 97 adet matbu doküman hazırlanmış olup bu evrakların dijital kopyaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun web sitesinde yayınlanmıştır.

2015 yılında İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi kapsamında, Yüksekokul Sekreterimiz Dinçer KORKMAZ tarafından hazırlanan "Şablon Yazılar Kılavuzu" isimli çalışması, Üniversitemizin gelişmesinde katkı sağlayan çalışmalar arasında birinci seçilmiştir.Üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayan çalışmasından ötürü 24.05.2019 tarihinde Dinçer KORKMAZ'a, Rektörümüz Prof.Dr.Nigar DEMİRCAN ÇAKAR tarafından teşekkür belgesi taktim edildi.