Sözel Bildiride Birincilik Ödülü Aldık

06 Eki

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Meslek Yüksekokulumuz Yaşlı Bakımı Programı öğretim elemanlarından D. Öğr. Üyesi Serap Bayram, Öğr. Gör. Dr. Esra Usta ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden Öğr. Gör. Özlem Altınbaş Akkaş ‘ın  25-28 Eylül tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen II. Uluslararası VI. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Kongresinde sözel bildiri olarak sundukları “Kurumsal bakım alan demanslı yaşlılarda akupresürün ajitasyon üzerine etkisi” başlıklı çalışmaları sözel bildiri alanında birincilik ödülü almıştır. 

Toplumdaki yaşlı sayısı arttıkça, demanslı kişi sayısı da orantılı olarak artmaktadır.  Demansa bağlı ajite davranışlar küfür etme, birine zarar verme, bir şeyler fırlatma gibi sözel ya da fiziksel saldırganlık içerebilirken, bazen yoğun saldırganlık barındırmayan yakınma, devamlı yardım isteme, amaçsız dolanma ve benzeri bir takım sözel veya fiziksel davranışlar biçiminde de görülebilmektedir. Ajitasyon bireylerin yaşam kalitesine ve kişilerarası ilişkilerine zarar verebilmektedir. Bu davranışlara maruz kalan bakım verenler demoralize olur ve psikolojik açıdan sıkıntılı hale gelir. Bu nedenle kurumsal bakım evlerinde ajitasyonun yönetiminde kullanılabilecek müdahalelerin belirlenmesi gerekir. Özellikle akupresür ajite davranışların yönetiminde bakım verenlere uygulanabilir bir alternatif olabilir mi? Fikrinden hareketle bu araştırma kurumsal bakım alan yaşlı bireylerde akupresür uygulamasının ajitasyon üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Bu amaçla planlanan çalışmada yaşlılarda uygun olan ve ajitasyona etki edeceği öngörülen noktalara bası yapılarak akupresur protokolü gerçekleştirilmiştir.  Çalışmada girişim grubunun ajitasyon düzeyi kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, akupresurun olumlu gelişime neden olduğu görülmüştür.