Yaşlıların Genel Özellikleri ve Yaşlılarda İhmal ve İstismarın Önlenmesi Eğitimi

02 Mar

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Meslek Yüksekokulumuz Yaşlı Bakımı Programı öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Dr.Esra USTA ve Öğr.Gör.Dr.Yeliz DİNÇER tarafından Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün talebi üzerine hizmet içi eğitim programı kapsamından 26.02.2020 tarihinde yaşlıya sağlık ve bakım hizmeti sunan çalışanlara “Yaşlıların genel özellikleri” ve “Yaşlılarda ihmal ve istismarın önlenmesi” konularında eğitim verildi. Eğitimlerde bir süreç olan yaşlılık döneminin kişiye özgü deneyimler, eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik durum gibi pek çok faktörden etkilenmesi nedeniyle kurumsal bakım hizmeti sunulurken farklı yaklaşımlar geliştirilerek bakım hizmeti kalitesinin arttırılabileceği vurgulandı. Ayrıca ihmal ve istismar riski taşıyan yaşlı bireylerin tanılanması, ihmal ve istismarın önlenmesi için çalışanların baş etme yetersizlikleri konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılması konuları üzerinde duruldu.