DERS MUAFİYETİ BAŞVURULARI (Yeni Kayıt Yaptıranlar)

09 Eyl

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

1-Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler hariç, ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, yarıyıl başlangıcından itibaren en geç iki hafta içindeek kontenjanla gelen öğrenciler ise kayıt oldukları gün itibari ile bir hafta içinde, daha önce bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerden muaf tutulmak için bölüm başkanlığına dilekçe ve ekine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri, not döküm belgesi (transkript), not dönüşüm tablosu ile başvurabilir. Not dönüşüm tablosu olmayan üniversiteler için Yükseköğretim Kurulu’nun not dönüşüm tablosu kullanılır. Bu konuda fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz. Diğer başvurular (yatay geçiş, dikey geçiş) sadece akademik takvimde ilan edilen süre içinde yapılır.

2-Başvurular şahsen, resmi vekiller ve posta yoluyla yapılabilir. Geç başvuru ve posta yoluyla yapılacak başvurularda gecikmeler kabul edilmez. 

3.Öğrencilerin, daha önce almış ve başarmış oldukları ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediklerini başvuru dilekçelerinde belirtmesi gerekir. Öğrencilerin, hangi ders/derslerden muaf olmak istediklerini başvuru dilekçelerinde belirtmemesi halinde, ilgili komisyon tarafından dilekçede belirtilen evraklara göre muafiyet işlemi yapılır. Muafiyet işlemleri için başvurular, muafiyet istenen veya verilen tüm dersler için bir defaya mahsus yapılır.

4.Ders muafiyeti talep edilen dersin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemesi gerekir. Bu süre yatay geçiş ve dikey geçiş intibaklarında dikkate alınmaz. Öğrenciler açık ya da uzaktan eğitimle aldıkları derslerden muaf olamaz.

5.Ders Muafiyet talebi her dönemin başında yapılmaz. Eğitim öğretim müfredatında yer alan tüm dersler (4 yarı yıl boyunca sorumlu olunacak dersler ) için kayıt olunan güz döneminin ilk iki haftasında başvurmayan öğrencilerin ilerleyen dönemlerindeki ders muafiyet talepleri dikkate alınmaz.

6.Belirtilen süreler içerisinde yapılamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Muafiyet için son başvuru tarihi : 04.10.2018

Başvur belgeleri bir dilekçe ekinde sunulmak zorundadır. Ders muafiyet talep dilekçesine web sitemizin Öğrenci ==> Formlar/Dilekçeler  kısmından ulaşabilirsiniz.