SAĞLIK HİZMETLERİNDE MANEVİ DEĞERLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ SEMPOZYUMU

03 May

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Sağlık Hizmetlerinde Manevi Değerlerin Güçlendirilmesi Sempozyumu” İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sempozyuma; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram,  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katılım sağladı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, devletimizin sosyal yardıma muhtaç kişiler için çok ilerleme kat ettiğini ifade etti. Artık yaşlılar için profesyonel bakımların geliştiğini, yaşlılara manevi olarak destek olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Genç,  sağlık hizmetlerindeki manevi değerlerin güçlendirilmesi konusunun bilimsel bir ortamda konuşulmasının çok değerli olduğunu söyledi.

Programda konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram, sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına gerçekleştirdiklerini belirterek Prof. Dr. Fuat Sezgin’in özgeçmişinden bahsetti. Sağlık bakımı verenlerde gerçekliğin sadece küçük bir parçasını gördüğümüzü dile getiren Bayram, bu nedenle manevi gerçeklikler hakkında başka biri ile etkileşime girildiğinde, bakım verebilmek için başka bir maneviyatı anlamaya çalışmak zorunda olduğumuzu da sözlerine ekledi.

Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram’ın başkanlığını yürüttüğü “Farklı Boyutlarıyla Manevi Bakım” başlıklı oturumda; Prof. Dr. Şerif Demir “Fizyolojik Boyutlarıyla Manevi Bakım”, Doç. Dr. Fatma Eker “Psikolojik Boyutlarıyla Manevi Bakım”, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım “Sosyo- Kültürel Boyutlarıyla Manevi Bakım”, Prof. Dr. İsmail Karagöz ise “Allah’a İman ve Dua Boyutuyla Manevi Bakım” başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdi.

Başkanlığını Doç. Dr. Fatma Eker’in gerçekleştirdiği “Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde Maneviyat: İnanmanın Sağlığa Faydaları” oturumunda ise Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram “Yaşlı Bireyin Manevi Bakımında Dünya ve Türkiye Uygulamaları”, Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Hemşire Havva Yılmaz İnan “Yaşlı Bireylere Bakım Verenlerin Manevi Bakımdan Desteklenmesi”, Dr. Öğr. Üyesi Feruze Turan Sönmez “Acil Sağlık Hizmetlerinde Manevi Bakım: Çalışan ve Hasta/Hasta Yakını Boyutu”  başlıklı konuşmalar gerçekleştirdi.

Oturum başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey’in yaptığı “Çocukta Değerler Eğitiminin Geliştirilmesi” oturumunda; Dr. Öğr. Üyesi Özkan Sapsağlam “Değer Aktaran Bir Kurum Olarak Aile ve Okul”, Öğr. Gör. Dr. Zeynep Seda Çavuş “Erken Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi”, Konuralp Anaokulu Öğretmeni Kübra Çiftçi “Temel Eğitimde Değerler Eğitimi İyi Örnek Uygulamaları” konuları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyumda; fizyololojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve Allah’a iman ve dua boyutuyla manevi bakım, yaşlı bireylerin manevi bakımı, bakım verenlerin maneviyatının desteklenmesi, acil sağlık hizmetlerinde manevi bakım ile ilgili uygulamalar ve deneyimler paylaşıldı. Aile ve okulun değer aktarımındaki rolü, erken çocukluk döneminde değerler eğitimi ve eğitimde iyi uygulama örnekleri üzerinde tartışıldı. Teşekkür belgelerinin konuşmacılara takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sempozyum sona erdi.