AKADEMİK KADRO

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

İlk ve Acil Yardım Programı

                                                                                

     Öğr.Gör.Hacer ALEMDAR                         Öğr.Gör.Ümit KILIÇ                                              Öğr.Gör.Burcu YÖN

               Bölüm Başkanı                                                                 Dahili: 3410                                                              Dahili: 3411

                 Dahili: 3406